โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม


   หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒. ส่งเสริมอาชีพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
นายเรือง สุพร
ผู้อำยวนการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 534,292


 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.