โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม


   หน้าแรก     เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีศักยภาพและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

 

 
นายเรือง สุพร
ผู้อำยวนการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 534,279


 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.