โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม


   หน้าแรก     ข้อมูล CSR 

ข้อมูล CSR
ข้อมูล CSR  

 แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

CSR  (Corporate Social Responsibility) 

 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร                      อำเภอเมือง

จังหวัดมุกดาหาร                                          โทรศัพท์  ๐๔๒-๖๗๒๐๕๕

 

ความต้องการและเหตุผลความจำเป็น

งบประมาณ  จำนวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท

           เหตุผล  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา

วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

          ๑.  สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ราคา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

          ๒.  สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ราคา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

 

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

           ๑.  โต๊ะและเก้าอี้  จำนวน  ๒๔๐  ชุด        ราคา  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

           คุณลักษณะ  ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

           ๒.  ครุภัณฑ์ห้องสมุด                          ราคา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

จัดหา     ครู  อาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

จัดหา      ทุนการศึกษา

 

หมายเหตุ :      นางทัศนีย์   บุตรดีวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

                 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๕ – ๗๕๔๒๔๙๘

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
 
นายเรือง สุพร
ผู้อำยวนการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.249.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 534,259


 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.