โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม


   หน้าแรก     ทำเนียบครูและบุคลากร 

ทำเนียบครูและบุคลากร
ทำเนียบครูและบุคลากร  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางพรรณี โภคทรัพย์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางภัทรวิภา สีแก่
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล


นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางรัตนาภรณ์ ดิษฐบรรจง
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสมัย แสนโสม
ครู คศ.3 งานชุมชนสัมพันธ์


นายวรรณศักดิ์ ศรีสาพันธ์
ครู คศ.2 หัวหน้างานดูแลรักษาความปลอดภัย


นายฉันทะ สีแก่
ครู คศ.2 หัวหน้างานฟื้นฟู


นางประภัสสร พลศรี
ครู คศ.2


นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
ครู คศ.2 หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล


นางพิไลพร ปะทะวัง
ครู คศ.2 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นางกนกอร อาจวิชัย
ครู คศ.1 หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน


นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร์
ครู คศ.2


นางทองประกาย มายอด
ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางเจนเนตร นัยจิต
ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่การเงิน


นายศักดิ์นรินทร์ ศรีบุรมย์
ครู คศ.2 เจ้าหน้าที้บัญชี


นางสาวยุพเยาว์ คนซื่อ
ครู คศ.2 หัวหน้างานเรือนนอน


นางพัชรี หาคม
ครู คศ.1 หัวหน้างานอาชีพ


นายณัฐวุฒิ นัยจิต
ครู คศ.1 หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
ครูผู้ช่วย งานอนามัย


นายธรรม์พงษ์ กันหาชน
ครูผู้ช่วย


นายประมาร์ก โทนแก้ว
ครูผู้ช่วย
 
นายเรือง สุพร
ผู้อำยวนการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 534,254


 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.