โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม โทร 042-672055 (รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญ)


กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางรัตนาภรณ์ ดิษฐบรรจง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางพิไลพร ปะทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นางกนกอร อาจวิชัย
ครูชำนาญการ หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน


นางพัชรี หาคม
ครูชำนาญการ หัวหน้างานอาชีพ


นางสาวเดือนมณี วิสาน
ครู หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน


นางสาวปรียาภรณ์ บุญสิทธิ์
ครู หัวหน้างานแนะแนว งานทะเบียนนักเรียน


นายรังสรรณ์ วันนา
ครูชำนาญการ งานอาชีพ


นางสาวจิราพรรณ พรมแพง
ครูผู้สอน งานธุรการฝ่าย


นางสาวเพลิน ไชยสาร
ครูผู้สอน งานห้องสมุด


นายชัยรัตน์ ลุนชิต
ครูโครงการสองภาษา งานผลิตสื่อการเรียนการสอน


นายธนิก ประชานันท์
ครูผู้ช่วย งานผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.7.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 590,577

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.