ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางรัตนาภรณ์ ดิษฐบรรจง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางพิไลพร ปะทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นางกนกอร อาจวิชัย
ครูชำนาญการ หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน


นางพัชรี หาคม
ครูชำนาญการ หัวหน้างานอาชีพ


นางสาวเดือนมณี วิสาน
ครู หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน


นางสาวปรียาภรณ์ บุญสิทธิ์
ครู หัวหน้างานแนะแนว งานทะเบียนนักเรียน


นายรังสรรณ์ วันนา
ครูชำนาญการ งานอาชีพ


นางสาวจิราพรรณ พรมแพง
ครูผู้สอน งานธุรการฝ่าย


นางสาวเพลิน ไชยสาร
ครูผู้สอน งานห้องสมุด


นายชัยรัตน์ ลุนชิต
ครูโครงการสองภาษา งานผลิตสื่อการเรียนการสอน


นายธนิก ประชานันท์
ครูผู้ช่วย งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.173.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 624,500

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.