ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมัย แสนโสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายประมาร์ก โทนแก้ว
ครู หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายณัฐวุฒิ นัยจิต
ครูชำนาญการ หัวหน้างานยานพาหนะ


นายสนธยา รัตนวรรณ
ครู หัวหน้างานสารสนเทศ


นางสาวเดือนมณี วิสาน
ครู หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายธนิก ประชานันท์
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ และงานประชาสัมพันธ์


นางสาวปัฌนากร น้อยเสนา
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์


นางสาวเพ็ญนภา ธานี
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายบรรพต พรมดวง
ครูผู้สอน งานโสตทัศนูปกรณ์


นางสาวพาวิตี สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสิรินาถ ทองชุม
ครูผู้สอน งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.173.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 624,570

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.