ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  


นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมัย แสนโสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายสายัญ แถกระโทก
ครู งานอาคารสถานที่


นายประมาร์ก โทนแก้ว
ครู หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายณัฐวุฒิ นัยจิต
ครูชำนาญการ หัวหน้างานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่


นายสนธยา รัตนวรรณ
ครู หัวหน้างานสารสนเทศและงานอาคารสถานที่


นางสาวเดือนมณี วิสาน
ครู หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายธนิก ประชานันท์
ครู หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ และงานประชาสัมพันธ์


นางสาวปัฌนากร น้อยเสนา
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์


นางสาวเพ็ญนภา ธานี
ครู หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายบรรพต พรมดวง
ครูผู้สอน งานโสตทัศนูปกรณ์และงานอาคารสถานที่


นางสาวพาวิตี สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสิรินาถ ทองชุม
ครูผู้สอน งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.230.9.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 787,749

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.