ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  


นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมัย แสนโสม
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายประมาร์ก โทนแก้ว
ครู หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายณัฐวุฒิ นัยจิต
ครูชำนาญการ งานยานพาหนะ


นายสนธยา รัตนวรรณ
ครู งานสารสนเทศและงานอาคารสถานที่


นายสายัญ แถกระโถก
ครู งานอาคารสถานที่


นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
ครู งานอาคารสถานที่


นางสาวเพ็ญนภา ธานี
ครู งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวปัฌนากร น้อยเสนา
ครูผู้ช่วย งานชุมชนสัมพันธ์


นายบรรพต พรมดวง
ครูผู้สอน งานโสตทัศนูปกรณ์และงานอาคารสถานที่


นางสาวพาวิตี สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสิรินาถ ทองชุม
ครูผู้สอน งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.65.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 868,780

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.