โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม โทร 042-672055 (รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญ)


กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นางสุพรรษา สิงห์ทองทัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางพรรณี โภคทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


นายศักดิ์นรินทร์ ศรีบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบัญชี


นางทองประกาย มายอด
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวเจนเนตร ประสาวะเท
ครู ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่การเงิน


นายธรรม์พงษ์ กันหาชน
ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวชมัยพร แผลงงาม
ครู เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวปิยภรณ์ ตรีพงษ์
ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายธนิก ประชานันท์
ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุและงานแผนปฏิบัติการ


นายสุรัตน์ จงแพทย์
ครูผู้ช่วย งานแผนปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.ธนกร รัชโน
ครูผู้สอน งานภาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 590,113

Q&A
ภาพกิจกรรม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.