ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นางสุพรรษา สิงห์ทองทัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางภัทรวิภา สีแก่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสายัญ แถกระโทก
ครู หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพบุคลากร


นางอุทัยวรรณ์ ชิณโชติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร


นางสาวพิชญานันท์ ลุนศรี
ครูผู้ช่วย งานประกันสังคม


นางสาวจริยา จิตรจำลอง
ครูผู้สอน หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


นางสมศิล สุพร
ครูผู้สอน หัวหน้างานส่งเสริมวินัย


นางสาวกาญจนาวดี กินนะรี
ครูผู้สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.173.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 624,495

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.