ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  


นายเรือง สุพร
ผู้อำนายการสถานศึกษา


นายฉันทะ สีแก่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพิการ


นางพัชรี หาคม
ครูชำนาญการ หัวหน้างานโภชนาการ


นางสาวภัทยา เรืองทอง
ครู หัวหน้างานอนามัย


นายจันทา มายอด
ครู หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย


นายณัฐวุฒิ นัยจิต
ครูชำนาญการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายธนิก ประชานันท์
ครูผู้ช่วย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
ครู หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน


นางวิลาวัลย์ จรูญพิทักษ์พงศ์
ครูผู้สอน งานโภชนาการ


นางอภสร เหลาผา
ครูผู้สอน งานรักษาความปลอดภัย


นางอนุสรา นิลแท้
ครูผู้ช่วย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานอนามัย


นายจักร์ตรี ทิพย์อักษร
ครูผู้ช่วย งานอนามัย


นายวัชรากร เชื้อคำเพ็ง
ครูผู้สอน งานอนามัย


นางสาววนัทยา ปะสาวะเท
ครูอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนและงานรักษาความปลอดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.173.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 624,565

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.