โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม โทร 042-672055 (รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญ)


กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     ลูกจ้างชั่วคราว+พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ลูกจ้างชั่วคราว+พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ลูกจ้างชั่วคราว+พี่เลี้ยงเด็กพิการ  


นายละมัย ศรีวิชา
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นายอภิวัฒน์ ปัจฉิมก้านตรง
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นายอัครนิตร บุญพา
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นายชินวัตร พรรโมก
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวอาทิตยา ผงศรีอัก
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางบัญชี วาปี
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางบุญเทียน ทองมหา
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางอรยา สุ่มมาตร
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางบุญถิ่น โลหากาศ
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวนุชนาถ ผาสุข
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวจุฑารัตน์ พรรโมก
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวมนต์นภา ยืนยง
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นายไชยา สุ่มมาตร
นักการภารโรง


นายจำรอง ชาอยู่
นักการภารโรง


นางสาวพรชุตา ทอนศิลา
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัชรินทร์ ปัทวงศ์
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัชรีวรรณ ริยะบุตร
พี่เลีั้ยงเด็กพิการ


นายอนุชิต ทองดี
จ้างเหมาบริการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเรือง สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 590,103

Q&A
ภาพกิจกรรม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.